Re: [AMBER] Restraint removal doesn't seem to be happening

From: Rafał Madaj <rmadaj.cbmm.lodz.pl>
Date: Fri, 14 Jan 2022 10:24:22 +0100

Don't you have to use nmropt=1?

Regards,

Rafal

On 13.01.2022 16:30, Daniel Burns wrote:
> That's just a pasting error, sorry. The typo is not in the actual input
> file.
>
> On Thu, Jan 13, 2022 at 8:03 AM David A Case <david.case.rutgers.edu> wrote:
>
>> On Wed, Jan 12, 2022, Daniel Burns wrote:
>>
>>> &owt type='REST', istep1=50000001, istep2=100000000, value1=0.0,
>> value2=0.0, &end
>>
>> Looks like you have typo in your input: "owt" rather than "wt"
>>
>> ....dac
>>
>>
>> _______________________________________________
>> AMBER mailing list
>> AMBER.ambermd.org
>> http://lists.ambermd.org/mailman/listinfo/amber
>>
> _______________________________________________
> AMBER mailing list
> AMBER.ambermd.org
> http://lists.ambermd.org/mailman/listinfo/amber

-- 
dr inż. Rafał Madaj
Dział Chemii Bioorganicznej
Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN
----------------------------------------------------
"Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych Polskiej Akademii Nauk, ul. Sienkiewicza 112, 90-363 Łódź. Przetwarzamy dane osobowe w celu wykonywania działalności Instytutu, w szczególności w zakresie prowadzenia badań naukowych w zakresie nauk chemicznych, fizycznych i technicznych oraz upowszechniania wyników tych badań czy też wykonywania umów w zakresie realizowania projektów badawczych, praktyk, staży, konferencji naukowych, stypendiów, przeprowadzanych przewodów doktorskich/habilitacyjnych. Przechowujemy dane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz przez czas wymagany przepisami prawa. Ma Pani/Pan prawo dostępu do informacji o przetwarzaniu danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Decyzji wobec Pani/Pana danych osobowych nie podejmujemy w sposób zautomatyzowany, w tym nie dokonujemy profilowania. Szczegółowe informacje o ochronie danych osobowych zgodnie z RODO znajdują się na stronie www.cbmm.lodz.pl. W sprawach ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: e-mail: iod.cbmm.lodz.pl".
_______________________________________________
AMBER mailing list
AMBER.ambermd.org
http://lists.ambermd.org/mailman/listinfo/amber
Received on Fri Jan 14 2022 - 01:30:02 PST
Custom Search