[AMBER] Amber18 + Ambertools20

From: Rafał Bachorz <rbachorz.cbm.pan.pl>
Date: Thu, 25 Feb 2021 14:04:39 +0000

Hello,
I do have the Amber18 software, but unfortunately I do not have the AmberTools18 anymore. I would like to build my Amber18, but unfortunately the source codes of AmberTools 18/19 are not available anymore (at least I cannot find it).

Thus I do have a doubts:
* is it feasible to build Amber18 with AmberTools20?
* if not, is it possible to download sources of AmberTools18 or AmberTools19?
* if the latter is also not possible, what to do?

I will appreciate any help.

Kind regards,
Rafał Bachorz


--
      Niniejsza wiadomość może zawierać informacje poufne oraz / lub prawnie chronione. Jeśli nie są Państwo właściwym adresatem (lub otrzymali Państwo tą wiadomość na skutek pomyłki), prosimy o tym fakcie niezwłocznie poinformować nadawcę i usunąć otrzymaną wiadomość. Kopiowanie, ujawnianie lub rozpowszechnianie załączonej informacji bez zgody jej nadawcy jest zabronione.  This e-mail may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient (or have received this e-mail by mistake) please notify the sender immediately and destroy this e-mail. Any unauthorized copying, disclosure Or distribution of the material in this e-mail is strictly forbidden.  
_______________________________________________
AMBER mailing list
AMBER.ambermd.org
http://lists.ambermd.org/mailman/listinfo/amber
Received on Thu Feb 25 2021 - 06:30:02 PST
Custom Search