unsuscribe

From: Enric Cervello i Merigo <enric_at_qorws1.uab.es>
Date: Fri 21 Jul 2000 12:48:39 -0700

unsuscribe


-- 
*******************************************************
*       Enric Cervello i Merigo         *
* Unitat de Quimica Organica, Departament de Quimica *
*     Facultat de Ciencies, Edifici Cn      *
* Universitat Autonoma del Valles Occidental (UAB)  *
*       08193 Bellaterra - SPAIN        *
*        enric_at_qorws2.uab.es          *
*******************************************************
Received on Fri Jul 21 2000 - 12:48:39 PDT
Custom Search